Становище до Председателя на Комисията по конституционни и правни въпроси в 47-то народно събрание е изпратено от председателя на УС на САОСВ – Александър Николов. Със същото, Николов моли на основание чл.31, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде дадена възможност на Сдружението за активно участие в обсъжданията на законопроектите, свързани със ЗСВ.

Сподели