Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт, чрез Председателя Александър Николов е депозирало Становище  в защита на администрацията в органите на съдебната власт, изразяваща се в заявена категорична   позиция, §15, т.2  от проекта на Закона за държавния бюджет на РБ за 2019г. да отпадне.

Сподели