Становище във връзка с проблемите на администрацията бе изпратено  до Главния прокурор на Република България. В същото, председателя на УС на САОСВ излага съображения за липса на еднотипност по отношение  работата на администрацията.

Сподели