С писма от 17.02.2022г. и 18.02.2022г. до Министъра на правосъдието и Председателя на ВКС, председателя на УС на САОС-А.Николов е отправил апел за активно включване  на САОСВ в работни групи и обсъждания, насочени към усъвършенстване на законодателството,  подобряване и функциониране на съдебната система като цяло.

Сподели