Становище във връзка с проблеми в работата на администрацията в органите на съдебната власт, бе изпратено и  до главния секретар на ВСС. Основните проблеми, са заложени още на ниво планиране, както и непоследователност в политиката по отношение на човешките ресурси, водена от ВСС в годините назад.

Сподели