СТАНОВИЩЕ ДО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИННИ УНИФИЦИРАНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

С писмо до Министъра на правосъдието, Председателя на УС на САОСВ –Ал.Николов излага съображения относно проблемите и недостатъците в сега функциониращата съдебна администрация. Според него е крайно наложително да бъдат утвърдени конкретни мерки за преодоляване на свръхнатовареността на отделни администрации.
Към становището

Сподели