Становище на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) бе внесено за разглеждане до членовете на комисиите по “Бюджет и финанси” и “Съдебна администрация” на кадровия орган, с копие до правосъдния министър и националния омбудсман относно статута и положението на съдебните служители в органите на съдебна власт. В същото е изразено очакване ВСС да осъществи правомощията си в полза на цялата съдебна система, а не само на части от нея, като възстанови утвърденото равновесие между служители и магистрати.
Към становището

Сподели