Становище относно липсата на деловодни  книги и регистри в Правилника за администрацията в съдилищата, които се водят в административните съдилища, бе депозирано до Председателя на КСА към СК на ВСС, както и да председателя на ВАС. Основно е обърнато внимание на въпросите, свързани с вида, съдържанието и начина на водене на деловодните книги и регистри.

Сподели