Апел  относно иницииране на законодателни промени  по ЗПКОНПИ относно задължението на администрацията да подава декларации за имущество, отправи Александър Николов – Председател на Сдружението. Според изразеното становище, недоумение будят мащабите на широко приложно поле на Закона и практически неограничения кръг от правни субекти в рамките на администрацията – до най-ниските длъжности от експерти и специалисти, които се явяват правно задължени да подават декларации за имущество.

Сподели