П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УС на САОСВ продължава срещите с ръководният състав на администрацията в различните ОСВ, както и дейностите по усъвършенстване работата на администрацията. В периода 19 –

Прочетете повече »

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В Учебната база „Цигов чарк“ на Прокуратурата на РБ,  гр.Батак се проведе практическо обучение на администрацията от административните съдилища Благоевград, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Стара Загора,

Прочетете повече »

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                  Продължават срещите на членове на Управителният съвет с членове на Сдружението от различни секции. В изпълнение на  утвърдената годишна  обучителна програма, в  периода 20

Прочетете повече »