В Учебната база „Цигов чарк“ на Прокуратурата на РБ,  гр.Батак се проведе практическо обучение на администрацията от административните съдилища Благоевград, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Стара Загора, Хасково и Ямбол, във връзка с  Уеднаквяване работата в Единната деловодна информационна система /ЕДИС/.

Обучението бе проведено в  периода 17 – 19 ноември 2023г. и се провежда в изключително ключов момент, а именно работа с ЕДИС.

Жанета Трифонова и Еленко Еленков – членове на Управителен съвет на Сдружението откриха работната среща, като представиха екипа и определиха реда, по който да премине обучението.

Модератори на срещата бяха служители от Върховен административен съд, като имаше представител и на   IBS в лицето на г-н Дико Диков.

Г-жа Виктория Симова – завеждащ служба „Деловодство“ във ВАС и ръководител на работната група поздрави участниците, представи екипа от Върховен административен съд, а именно Десислава Калинова , Галина Узунова, Илияна Илиева, Любка Вакарелска и Кристиан Михайлов.

  Г-жа Симова благодари и за предварително зададените въпроси, по които екипът е работил,  разясни темата на формата, реда, по който да премине срещата и направи   обобщение относно  функционалността на деловодната програма  към настоящия момент.

Илияна Илиева, Десислава Калинова и Галина Узунова изключително компетентно разясниха процеса по администриране на делата, като същевременно се задаваха и актуални  въпроси от присъстващите по конкретни проблеми. Активността на присъстващите бе особено висока.

Освен това се пристъпи и към дискутирането на открити проблеми, задаваха се точните въпроси, с препоръки за подобряване работоспособността на системата.

В дискутирането участие взе и г-н Диков.

Основното, което се извлече от този формат е, че това което администрацията получи като ценност, е яснота.

 Яснота относно визията на деловодната система към момента.

 Яснота как да се справя с евентуални проблеми, които възникват в процеса на работа и начин как да се справя с тях.

Освен това се получи и ценна обратна връзка, как да се продължи работата най-успешно.

Тази среща оказа своя неповторим ефект сред присъстващите, тъй като г-жа Симова, заедно със екипа с особено внимание изслуша проблемите, извади на повърхността начините на работа, както и очакваните подобрения във функционалността на програмата.

Това практическо обучение е навременно, конкретно и особено важно за работата на административните съдилища. УС на САОСВ изказва изключителна благодарност към Председателя на Върховен административен съд за оказаното съдействие.

Сподели