Председателят на Сдружението Александър Николов запозна гостите в зала „Тържествена“ на Съдебната палата с основните цели на организацията – да защитава интересите на своите членове, да спомага за професионалната им реализация и повишаване на квалификацията им и да допринася за престижа на съдебната система като цяло.
На добър час на новата организация пожела председателят на Върховния административен съд Георги Колев. Той даде висока оценка на професионализма  на съдебните служители и насърчи Сдружението да работи в тяхна защита и за усъвършенстването им.
Зам.главният прокурор Мария Шишкова  изрази убеждение, че укрепването и утвърждаването на авторитета на съдебната власт не може да бъде постигнато без такива организации, каквато е САОСВ.
Диана Ковачева – зам.омбудсман, окачестви работата на съдебните служители като тежка и отговорна. Тя приветства целта  на Сдружението да участва в съдебната реформа заедно с магистратите.
Директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева  нарече САОСВ  естествен партньор на НИП. По думите й съдебният служител е ключов фактор в органите на съдебната власт. Взаимодействието между НИП и СОАСВ вече е факт, увери г-жа Тачева и посочи конкретен пример за това.
Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова подчерта изключителната важност на служителите за нормалното протичане на съдебните процеси.
Изпълнителната власт беше представена от зам.министъра на правосъдието Деница Митрова, която също възложи големи надежди на организацията.
От името на Съюза на юристите в България и Съюза на съдиите в България пожела успех на САОСВ съдията от ВАС Николай Гунчев.
Готовност за сътрудничество с новото сдружение изрази и председателят на Българската съдийска асоциация Богдана Желявска.
В поздравителен адрес представляващият ВСС Димитър Узунов пожела на Сдружението да обедини творческия потенциал и градивната енергия на съдебните служители и  да се превърне в партньор на ВСС  при осъществяване на съдебната реформа.
Поздравителни адреси до Сдружението се получиха  също от административни ръководители на органи на съдебната власт и декани на юридическите факултети в страната.

Сподели