С писмо до Министъра на правосъдието, Министър председателя на РБ и Зам.министър-председател на правосъдната реформа и министър на външните работи, Сдружението прави искане и изразява категорично желание относно допускане на представител на САОСВ в съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
КЪМ ПИСМОТО

Сподели