ПИСМО ДО ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

С писмо до Гражданския съвет към ВСС, председателя на САОСВ –А.Николов е направил предложение по т.2 от дневния ред на заседание на Гражданския съвет към ВСС, насрочено за 18.09.2017г. „Съгласуване предложение за промяна правилата за работа в администрацията в органите на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП“, по които САОСВ е докладчик.
КЪМ ПИСМОТО

Сподели