Председателя на Ус на САОСВ – А.Николов изрази увереност и надежда, че въпреки трудностите по време на пандемия, администрацията в ОСВ работи адекватно при спазване на строги епидемични мерки.

Г-н Николов, как извънредното положение и решенията на Съдийската колегия на ВСС промениха работата на съдебните служители?
Категорично извънредното положение наложи взимането на адекватни мерки от страна на ВСС с цел да се предпази здравето и животът на работещите в съдебната система. Приложените мерки промениха в голяма степен работата на съдебните служители. Спекулираше се много относно начина на работа на администрацията в извънредно положение. Бяха изготвени графици за дежурства, като служителите, които трябваше да се справят с текущата работа от специализираната администрация, бяха в много намален състав и съответно доста натоварени, но и работата намаля значително с оглед спирането на съдебните заседания в по голяма част от съдебните дела. Смятам, че извънредната ситуация беше овладяна с адекватни и навременни мерки, тъй като случаите на заболели служители и магистрати бяха малко. Междувременно съдилищата възстановиха нормалното си функциониране и смятам, че забавените производства по време на извънредното положение ще бъдат своевременно разгледани с оглед липсата на съдебна ваканция. Искам да отбележа, че съдебните служители не са били във ваканция и не са прекъсвали работния си процес. Доколкото имам информация, стриктно са спазвани мерките и правилата за работа, приети с решенията на СК и ПК  на ВСС, както и графиците на административните ръководители на ОСВ. Действително е необходимо повече време за административно обслужване на граждани и за провеждането на съдебни заседания, с оглед спазване на необходимата дистанция и дезинфекциране на сградите и помещенията в тях.
Идваха ли сигнали в Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт за трудности?
До момента не са постъпвали сигнали за трудности, свързани с извънредното положение. Съдебната система разполага с квалифицирани кадри, които дори и в тази извънредна епидемична ситуация доказаха професионализъм и търпение. Важно е да отбележа, че голяма част от администрацията особено в прокуратурата, откликна на апела на ВСС и се включи в дарителската кампания за подпомагане на финансирането на дейности и мерки срещу  COVID 19.  Дори и в тази кризисна ситуация, администрацията на ОСВ доказа съпричастност, доказа колегиалност, доказа бързина и качество на обслужване.
Имате ли информация в кои съдилища в страната е имало трудности, въпреки създадената организация от конкретния административен ръководител на съда? Какви са били те?
Нямам информация да е имало трудности. Смятам, че организацията на работа беше добра и дори да е имало някои затруднения, това не се е отразило трайно и осезаемо на нормалното функциониране съдилищата.
Как се справят съдилищата с указанието на Съдийската колегия на ВСС за едно гише в съд за обслужване на граждани?
Моите наблюдения са, че организацията беше добра, не е имало струпвания на граждани, всички се съобразяваха с извънредните обстоятелства. Телефонните и електронните справки бяха основния подход за получаване на информация, което компенсира работата на едно гише в съд. Следва да се вземе предвид и малкия брой съдебни заседания и спирането на процесуалните срокове, което допълнително облекчи потока от хора в съдилищата. Всички съдилища са оповестили начина на  работа и достъпа до съдебните сгради. Мерките продължават, работата продължава.
Редовното Общо събрание на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт, насрочено за 11  април т. г. беше отложено за неопределено време поради епидемичната обстановка. Какви въпроси ще бъдат обсъдени, освен отчета?
Планираме да проведем редовното общо събрание през септември месец. На него наред с отчетите за дейността на САОСВ имаме амбицията да обсъдим с нашите членове и предложим на ВСС конкретни предложения за структурни промени в администрацията. Извънредното положение показа, че работата от разстояние е сполучлив модел особено в общата администрация. За мен е необходимо да се пристъпи към по-прецизна оценка на длъжностите /определянето им по сложност и отговорност на изпълняваната работа/ и оценката на трудовата изява в условията на електронно правосъдие. Броят на администрацията към момента е напълно достатъчен и разполага с утвърдени служители с опит и ангажираност към системата. Необходимо е да се въведе принципът на мобилността и в съдебната администрация. По този начин ще можем да разполагаме с можещи и качествени съдебни служители. Мотивирането е необходимо управленското въздействие от страна на ВСС, което ще допринесе изключително за мотивацията на съдебните служители. Дефицитът на нови квалифицирани и качествени съдебни кадри е вече факт. Действително процесът на усъвършенстване на структурата на съдебната администрация няма да е лек, поради липсата на концептуална яснота в нормативната уредба, която законодателят създава. Нашата задача като професионална организация е да продължаваме с развитието и защитата на статута на съдебните служители. Предвид специфичното предназначение за осъществяване на правосъдието в РБ, в работата си администрацията се нуждае от реализирането на различни по вид дейности за адекватно функциониране. САОСВ, съвместно с професионалната  подкрепата на членове на КСА към СК и ПК на ВСС  следва да създадат категорична правна регламентация, съответстваща на особеностите и предназначението на администрацията.
Какви са негативите и рисковете за съдебната администрация след края на извънредното положение?
Рискът за съдебната администрация е, че предвид извънредното положение, няма да има съдебна ваканция. Знаете също така, че с решение на ВСС до 31.12.2020 г. има мораториум върху заплатите на работещите в съдебната система, което неминуемо повлича напрежение и  демотивация сред служителите. Необходимо е да проявим отговорност и разбиране към ситуацията. Смятам че, с оглед взетите противоепидемични мерки и поддържането на висока хигиена на работните помещения и съдебните сгради, рисковете за здравето на работещите в съдилищата са сведени до минимум. Надявам се всички заедно да успеем да се справим с възникналата извънредна ситуация, спазвайки инструкциите на здравните власти и следвайки приетите от ВСС мерки.
Линк 1

Сподели