По традиция всяка година Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт провежда работна среща на председателите и касиерите на организационните секции  с членовете на Управителен и Контролен съвет.

Тази година работната среща съвпада и с 5 годишнината от учредяването на Сдружението, което е повод за гордост за всички членове.

Съвместната и ползотворна работа през изминалите 5 години допринася за успешното развитие и популяризиране на Сдружението, чийто членове към днешна дата наброяват над 1600.

На срещата ще бъдат представени  резултатите от 5 годишната дейност на Сдружението, както и равносметка и перспективи за бъдещо развитие.

Тържественото отбелязване на формата ще бъде в периода 30 септември – 2 октомври 2022г. в УБ на Прокуратурата на РБ- Цигов чарк.

Събитието ще бъде в разширен формат с  особено активно, институционално представителство.

                                                            Александър Николов

                                                              Председател на УС

                                                на Сдружение на администрацията в

                                                    Органите на съдебната власт

Сподели