admin

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УС на САОСВ продължава срещите с ръководният състав на администрацията в различните ОСВ, както и дейностите по усъвършенстване работата на администрацията. В периода 19 – 21 април 2024г., в Учебен център към Върховен касационен съд, с.Лозенец се проведе първата  по рода си работна среща на съдебните администратори на апелативните и  окръжни съдилища в страната.  Тази […]

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Read More »

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В периода 1 – 3 декември 2023г., в Учебната база „Цигов чарк“ на Прокуратурата на РБ, гр.Батак се проведе последното мероприятие от Обучителна програма за 2023г. на Сдружението в органите на съдебната власт. В събитието участие взеха представители на ВСС, членове от организационните секции към Върховен административен съд, АдмС Кърджали, АдмС Ямбол, както и членове

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Read More »

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В Учебната база „Цигов чарк“ на Прокуратурата на РБ,  гр.Батак се проведе практическо обучение на администрацията от административните съдилища Благоевград, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Стара Загора, Хасково и Ямбол, във връзка с  Уеднаквяване работата в Единната деловодна информационна система /ЕДИС/. Обучението бе проведено в  периода 17 – 19 ноември 2023г. и се провежда в изключително ключов

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Read More »

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В Учебна база „Изгрев“ на Прокуратурата, гр.Бяла, в периода 17 – 18 ноември 20223г., секцията към Адмс Варна, проведе двудневно обучение на тема “Ефективно личностно представяне“. Лектори на обучението бяха доц.Надежда Калоянова и доц.Златка Димитрова – преподаватели от Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ Бургас. Темата  Личностно развитие е една теория, непрестанно даваща нови възможности за растеж

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Read More »

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на  утвърдената годишна  обучителна програма на УС на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт, в  периода 17 – 19 ноември 2023г., в гр.Благоевград, в УБ на Югозападен университет „Неофит Рилски“, м.Бачиново, по инициатива на организационната секция към Окръжна прокуратура гр.Благоевград, се проведе обучение на тема “Професионално прегряване. Техники за овладяване и

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Read More »

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Продължават регулярните срещи с членовете на Сдружението от прокуратурата от Апелативен район Пловдив. В периода 03 –  05 ноември 2023г., в УЦ на ВАС, с.Лозенец, се проведе поредната работна среща с членове на прокуратурата от най-многобройната секция на САОСВ от Апелативен район Пловдив, с председател Румяна Христова. Членовете на Управителен съвет  Жанета Трифонова и Еленко

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Read More »

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,           От името на членовете на организационната секция към САОСВ при Окръжен съд, Районен съд и Районна прокуратура – Велико Търново изказваме благодарността си към Управителния съвет на Сдружението  за подкрепата, съдействието, уважението и разбирането, които ни оказвате.        

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО Read More »

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                  Продължават срещите на членове на Управителният съвет с членове на Сдружението от различни секции. В изпълнение на  утвърдената годишна  обучителна програма, в  периода 20 – 22 октомври 2023г. в УЦ „Цигов чарк“, гр.Батак, Силвия Евстатиева – член на УС и Димитър Зотев – член на КС към САОСВ се срещнаха с членове от Районен

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Read More »

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С изключителна емоция премина работната среща, провела се в периода 13 –  15 октомври 2023г., в УЦ на ВАС, с.Лозенец. Участие взеха членове от новосъздадената секция  към Окръжна прокуратура – гр.Разград, огромен брой новоприети членове от Районна прокуратура и Районен съд Русе, Окръжна прокуратура и Окръжен съд Русе, които са членове  към секцията на АдмС

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Read More »