В изпълнение на  утвърдената годишна  обучителна програма на УС на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт, в  периода 17 – 19 ноември 2023г., в гр.Благоевград, в УБ на Югозападен университет „Неофит Рилски“, м.Бачиново, по инициатива на организационната секция към Окръжна прокуратура гр.Благоевград, се проведе обучение на тема “Професионално прегряване. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“.

Лектори на обучението бяха проф.Гергана Дянкова и  доц. д-р София Дерменджиева – преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр.Благоевград.

Участие взеха членове на Сдружението от Окръжна  прокуратура Благоевград, Администрацията на Главния прокурор, Апелативна прокуратура гр.София и членове на секцията към  АдмС Перник.

И този път бяха включени различни  ролеви игри, свързани с намиране на източника на професионалното напрежение, възприемане и анализ на различни ситуации, онагледени през разнообразни художествени творби.

                   Участниците бяха провокирани да извършат оценка и самоанализ за справяне с професионален стрес. Г-жа Силвия Евстатиева – член на УС на САОСВ  и председател на организационната секция към Окръжна прокуратура Благоевград, благодари на преподавателите и на всички участници за отделеното време и активното участие.

Сподели