Продължават срещите на членове на Управителният съвет с членове на Сдружението от различни секции.

В изпълнение на  утвърдената годишна  обучителна програма, в  периода 20 – 22 октомври 2023г. в УЦ „Цигов чарк“, гр.Батак, Силвия Евстатиева – член на УС и Димитър Зотев – член на КС към САОСВ се срещнаха с членове от Районен и Окръжен съд – Велико Търново, Апелативен съд – В.Търново, РС Горна Оряховица, РС – Никопол, ОС и РП Плевен, РС  Севлиево и  членове от АдмС Плевен и АдмС Ловеч.

Обсъдени бяха общи организационни въпроси, както и  текущи проблеми, касаещи отделните звена на администрацията.

И този път форматът  приключи  с ролеви игри, метод, насочен към сплотяване и опознаване на членовете.

Традиция в провеждането на всички мероприятия са и ролевите игри в края на всяка работна среща, които са част от Стратегията за развитие на САОСВ.

                   Стремейки се към постигане на устойчивост на резултатите, Управителният съвет   показва, че работи  в посока надграждане на изискванията  и се стреми да отговори на очакванията на своите членове към осигуряване на още по-голяма  активност и публичност.

Сподели