В Учебна база „Изгрев“ на Прокуратурата, гр.Бяла, в периода 17 – 18 ноември 20223г., секцията към Адмс Варна, проведе двудневно обучение на тема “Ефективно личностно представяне“.

Лектори на обучението бяха доц.Надежда Калоянова и доц.Златка Димитрова – преподаватели от Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ Бургас.

Темата  Личностно развитие е една теория, непрестанно даваща нови възможности за растеж и усъвършенстване.

По време на обучението бяха дискутирани целите и методите за личностно развитие, които да послужат на участниците да открият важните за себе си приоритети и да ги следват.

Г-жа Деница Станкова – председател на  организационната секция и съдебен администратор на АдмС Варна, от свое име и от името на колегите си оцени много високо практическата насоченост на обучението.

Насоките, дадени от лекторите по време на събитието, също бяха определени като полезни и иновативни.

Обучението бе практично и постигна целта си.

Изпробвани бяха различни похвати, действия и поведение за справяне с предизвикателства.

Усилията на екипа бяха насочени  към усъвършенстване способностите за взаимно разбирателство и желание за успех, водени от общите интереси.

Целта на обучението бе участниците да опознаят колегите си в различна ситуация от работната, да споделят един с друг своите разбирания, като всичко това бе постигнато посредством  редуване на различни дискусии и игри, на открито и  закрито / в зала/. Обучението успя да затвърди усещането за екип, което бе и най-важното.

Сподели