С изключителна емоция премина работната среща, провела се в периода 13 –  15 октомври 2023г., в УЦ на ВАС, с.Лозенец.

Участие взеха членове от новосъздадената секция  към Окръжна прокуратура – гр.Разград, огромен брой новоприети членове от Районна прокуратура и Районен съд Русе, Окръжна прокуратура и Окръжен съд Русе, които са членове  към секцията на АдмС Русе, както и колеги от Районна и Окръжна прокуратура Плевен.

Членовете на Управителен съвет  Жанета Трифонова и Еленко Еленков, запознаха присъстващите с цялостната визия на Сдружението, с дейността на първия Управителен съвет, с основните стратегически документи, с постиженията на Сдружението до момента, както и с приоритетните цели, които настоящият Управителен съвет е заложил  до края на мандата.

Особено приятна изненада бе идеята, всички присъстващи членове да бъдат с червени тениски, с логото и абревиатурата на Сдружението.

Много силно впечатление направиха и ролевите игри по време на формата, една от които бе, по предварителни указания, членовете да сглобят пъзел с изписано име на Сдружението. Съответно имаше и стимулиращи награди за най-бързо подредилите пъзела.

Това показва воля, идентичност и желание  за работа и контакти.

По време на самата среща, за да спечелят доверието на своите колеги, г-жа Трифонова и г-н Еленков успяха в голяма степен да опознаят новопостъпилите си членове, да ги ангажират в разговор, изслушваха техните идеи и предложения. Благодариха на своите колеги за усилията, които са положили, за да се осъществи тази работна среща.

Защото общуването предполага доверие и добрите взаимоотношения са един от ключовите елементи на успешната екипна работа.

Пътят не е  лесен, но си заслужава, тъй като визира най-дълбоката основа на отношенията в Сдружението.

Управителният съвет продължава усилията по набиране на нови членове.

Сподели