УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

          От името на членовете на организационната секция към САОСВ при Окръжен съд, Районен съд и Районна прокуратура – Велико Търново изказваме благодарността си към Управителния съвет на Сдружението  за подкрепата, съдействието, уважението и разбирането, които ни оказвате.

          Благодарим на г-жа Силвия Евстатиева – член на УС и г-н Димитър Зотев – член на КС към САОСВ, които присъстваха на среща с членове на Сдружението от различни секции от Апелативен район – Велико Търново в периода 20-22 октомври 2023 г. в Учебната база на Прокуратурата в  Цигов чарк. Срещата ни беше ползотворна и полезна, защото обменихме опит и споделихме добри практики. Удовлетворени сме от дискусията, в която се убедихме, че Сдружението защитава интересите на съдебните служители и обединени можем по-лесно да постигаме целите си.

          Участието ни в организираните ролеви игри ни помогна да се опознаем и да се сплотим, което в бъдеще ще направи диалога помежду ни по-лесен и ползотворен.

          Специални благодарности към г-жа Жанета Трифонова – член на УС за оказаното съдействие при организацията на събитието. Ценим отношението и желанието на ръководството на САОСВ да бъде близо до членовете на професионалната ни организация.

          Благодарим за загрижеността към проблемите на съдебните служители, за желанието Ви за съвместна работа за повишаване на квалификацията на съдебната администрация, за намиране на ефективни решения за подобряване на българската съдебната система, каквато е мисията на нашето Сдружение.

                                                                                 КРАСИМИРА ПЕТРОВА

                                                                     Председател на организационна секция

                                                                                                     към САОСВ при ОС, РС и РП            ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

Сподели