Съдия Галина Захарова – председател на ВКС изрази готовност и принципна подкрепа относно обсъждане на идентифицирани проблеми в работата на администрацията на ОСВ.
Повод за това бе инициираното от Председателя на УС на САОСВ-Александър Николов писмо с конкретни предложения относно подобряване статута на служителите.
Писмо – Подкрепа от съдия Захарова

Сподели