Поради участието на председателя на Управителен съвет на САОСВ  Александър Николов в Местни избори 2023г., с решение на  Управителен  съвет на Сдружението, от заседание, проведено на 03 октомври 2023г.,  Жанета  Трифонова – зам. председател на УС  е избрана за временно изпълняващ функциите на председател на УС на САОСВ за периода 29 септември – 10 ноември 2023г.

Сподели