При огромен интерес премина първата  работна среща на членовете на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт от секциите от Северозападна България с членове на Управителен съвет.

Срещата се състоя  в периода 30 септември – 1 октомври в гр.Враца.

Участие взеха членове от Окръжен съд Враца,  Районен съд Враца, Окръжна прокуратура  Враца, АдмС Враца, РС Бяла Слатина и АдмС Монтана.

Обсъдени  бяха редица проблеми в работата на администрацията на различните органи на съдебната власт. Участниците проявиха изключителна активност при обсъждане на въпросите, насочени към подобряване условията на работа.

Това бе първото събитие в този формат и се отчита като огромно постижение за постигане  целите на САОСВ.

Сподели