Предложение на проект за изменение и допълнение в ЗСВ относно статута на съдебните и прокурорски помощници направи Председателя на УС на САОСВ с писмо от 21.02.2022г. до Министъра на правосъдието.  „ …Ние сме от поддръжниците на идеята, че на съдебните и прокурорски помощници, следва да бъде законово възложено да осъществяват самостоятелно част от правораздавателната дейност на магистратите….“ – коментира Николов

Сподели