Проект за изменение и допълнение на ЗСВ относно статута на съдебните помощници, депозира Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт.

Сподели