Във връзка с многобройни запитвания от страна на администрацията на органите на съдебната власт, Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт изготви становище, с което се изразява безпокойство и тревога относно обхвата и последиците от изпълнението на ЗПКОНПИ.
Към становището

Сподели