Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) изпрати до Народното събрание позиция, в която настоява съдебните служители да отпаднат от обхвата на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Изразява се становище разпоредбата на чл.343а от ЗСВ да бъде изцяло отменена.
Обръщение до народните представители относно обхвата на ЗПКОНПИ

Сподели