Във връзка с представения за съгласуване и обществено обсъждане проект на ЗСВ, Сдружението депозира мотивирано становище до Министъра на правосъдието, Главния прокурор на РБ, Председателя на ВКС и Председателя на ВАС. Изразява се категорично несъгласие с така предложените изменения.
Становище относно проект на Закон за изменение на Закон за съдебната власт
Линк 1
Линк 2
Линк 3

Сподели