В периода 6 –  8 октомври 2023г., в ПД „Изгрев“ на Прокуратурата на РБ се състоя поредната среща на членове на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт от АдмС Ямбол, РС Бургас, РП Бургас, РП Русе и ОП Търговище с членове на Управителен и Контролен съвет.

 За подобряване взаимоотношенията и  комуникацията със своите членове, УС на САОСВ продължава да търси обща позиция, да разговаря със своите членове и да изслушва внимателно това, което те казват.

Тъй като управлението на взаимоотношенията  повишава нивото на доверие сред членовете и засилва връзката между отделните администрации, това бе и причината и тази среща да е в смесен формат – служители и от съдилища и прокуратури.

Събитието бе под формата на тематичен тиймбилдинг на тема “Емоционалната интелигентност на работното място“.

Насоките, които се дадоха на тази среща бяха в посока целенасочена дейност, с оглед повишаване на емоционалната интелигентност, за да се приложи на практика, но не за сметка на принципите, а за да  се намери вярната посока, така че етиката  и собствените ценности да ръководят развитието на членовете.

Като продължение на темата, бе проведена и работна среща на служителите от прокуратурата с г-жа Райковска – Главен секретар  на АГП относно обсъждане на особено важни, текущи въпроси.

Отразени бяха гледните точки  в работата на администрацията от присъстващите членове на прокуратурите, като г-жа Райковска благодари за откритостта и за споделяне на тяхната гледна точка.  Тя, насърчи служителите да изразяват свободно своите  мнения, защото обратната информация изразява  ценна перспектива към подобряване на работата на служителите.

Темата за емоционалната интелигентност бе включена в приоритетите на дейността на Управителният съвет, за да се създаде  навика да се контролират емоциите и те да работят за служителите, а не срещу тях. А, за да се разбере пълният й обхват е необходимо да се надграждат   взаимоотношенията между членовете на Сдружението.

Управителният съвет се стреми да насърчава уважение сред своите членове, защото уважението поражда уважение!

Сподели