На 6 октомври 2023г. в сградата на съда,  16 съдебни служители от Апелативен съд – Велико Търново и Административен съд – Велико Търново, преминаха  психологически, обучителен тренинг на тема „Превенция на професионалното прегаряне, чрез усъвършенстване на емоционални компетенции“.

Обучението бе организирано в изпълнение на решение  на ОС от 02.05.2023 г. на организационната секция   на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ) при Апелативен съд – Велико Търново, като включваше три теоретични и един практически модул, с обща продължителност 8 часа.

Лектор на събитието бе д-р Марита Минкова, експерт-психолог в консултативната практика, която запозна служителите с различните проявления на т.нар. професионален „бърнаут“ („прегаряне“), тяхното диагностициране, както и с възможностите за ограничаване на неговото въздействие. Д-р Минкова е един от специалистите в България по отношение на ефектите на професионалното прегаряне, автор е на научна дисертация по темата, както и на множество публикации в професионалните издания. Предоставената от нея информация и ценни практически съвети, ще помогнат на съдебните служители да се справят по-добре с едно от често подценявано, но в действителност много сериозно предизвикателство в своята работа.

Сподели