Дата на публикуване: 15.04.2019 г.
На 13.04.2019 г. в зала “Тържествена” на Съдебната палата в гр.София се проведе годишното Общо събрание на членовете на САОСВ. Представителство имаха над 700 членове на Сдружението от цялата страна. На събранието беше изслушан и приет финансовия отчет на САОСВ за 2018 г. и одобрен този за 2019 г., бяха приети отчетните доклади за дейността на Управителния и Контролния съвет, представени от Председателя на УС – Александър Николов и г-жа Соня Миткова – член на Контролния съвет.

На събранието бе взето решение за промяна в устава на Сдружението, касаеща представителството на членовете на САОСВ.
Подкрепена единодушно беше инициативата за създаване на помощен орган на САОСВ – “Национален структурен съвет”, който ще се състои от групи на регионално ниво, всяка от които ще покрива съответен регион на България. Целта на органа и групите му е децентрализация в управлението на Сдружението и внедряване в управлението на лица, които са по-близо до дейността на органите на съдебната власт в съответните региони на България. Членовете на новия помощен орган ще бъдат определени от Управителния съвет, който ще приеме и правилник за организацията и дейността на органа.
На основание чл. 34, ал.1, т.1 от Устава, беше взето решение за освобождаване на Мария Зафирова, Младен Семов, Иван Маринов и Анна Зоксимова като членове на Управителния съвет, а Мария Михайлова  като член на Контролния съвет. На основание чл.34, ал.1, т.5 от Устава Петя Велчева също беше освободена като член на Управителния съвет. В тази връзка беше гласувано единодушно решение за редуциране на Управителния съвет от 9 на 5 членове, като мандатът на Петя Велчева ще бъде довършен от Ана Методиева – съдебен помощник във Върховния административен съд. За член на Контролния съвет на мястото на г-жа Михайлова беше избрана Здравка Атанасова – дългогодишен служител в Окръжен съд Плевен.
Александър Николов и Асен Мингов представиха актуализирания Стратегически и Оперативен план на САОСВ, както и планувани инициативи и идеи за развитие на дейността на Сдружението.
Беше проведена дискусия по текущи проблеми в работата на някои от регионалните секции, както и различни идеи за оптимизация на дейността на Сдружението.
След поискан вот на доверие от Александър Николов, членовете на Общото събрание изразиха доверието и подкрепата си към дейността на Управителния съвет чрез единодушно гласуване.

Сподели