По повод откритата процедура за обществено обсъждане и във връзка с предложения  Проект на Закона за изменение и допълнение на ЗСВ, с писмо от 11.02.2022г., председателя на УС на САОСВ –  Александър Николов е  изразил становище, че обсъжданият законопроект не отговаря на обществената необходимост, налагаща подобна промяна, без  да се проведе широка обществена дискусия.

Сподели