Становище относно създаване на унифицирана рамка за работата на администрацията, бе депозирано от председателя на УС на САОСВ –  Александър Николов. В същото, сочи, че предизвикателствата, поставени пред Сдружението са комплексни и амбициозни и успешното им реализиране предполага тясното сътрудничество между всички органи в съдебната система.

Сподели