Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт

Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт

Сдружението на администрацията в органите на съдебната  власт (САОСВ) е учредено през 2017 година и е независима, доброволна, професионална организация, обединяваща служителите в администрацията на на органите на съдебната власт. Ние сме най-голямата  и най-представителната професионална организация в рамките на съдебната система. Понастоящем сдружението обединява над 1500 членове, служители в администрацията на на органите на съдебната власт, локализирани в 43 организационни секции.

Стани член

Ако искате да станете член на най-голямата  и най-представителната професионална организация на съдебните служители у нас трябва да подадете молба-декларация за членство, която може да изтеглите от ТУК

Становища

Управителен съвет

Председател на САОСВ

Заместник председател

Член на УС

Член на УС

Член на УС

Член на УС

Член на УС